Misija un mērķi

Misija

Latvijas Tulkošanas biroju asociācijas misija ir rūpēties par tulkošanas nozares attīstību Latvijā, veicinot tulkošanas profesijas atpazīstamību un novērtējumu sabiedrībā. Asociācija popularizē tulkošanas profesijas ētikas standartus, izglītojot un informējot gan asociācijas biedrus, gan sabiedrību.

Nav nesasniedzamu virsotņu vai mērķu. Viss atkarīgs no ieguldītā laika un vēlmes tos sasniegt, un Latvijas Tulkošanas biroju asociācijai tāda ir!

Latvijas Tulkošanas biroju asociācijas mērķi:

 • pārstāvēt tulkošanas nozares uzņēmumu intereses;
 • apkopot aktuālu informāciju par tulkošanas uzņēmumiem Latvijā;
 • apvienot tulkošanas uzņēmumus un veicināt sadarbību un saziņu starp šiem uzņēmumiem;
 • uzrunāt potenciālos LTBA biedrus un veidot darba grupas;
 • uzlabot tulkošanas nozares kvalitāti Latvijā;
 • veicināt tirgus izpēti, konsultēt asociācijas biedrus un dalīties ar informāciju, kā arī apkopot un sistematizēt informācijas par tirgus situāciju Latvijā un informēt par nozares attīstības perspektīvām un problēmjautājumiem;
 • veicināt godīgu un atklātu konkurenci nozarē;
 • organizēt mācības, kursus un konferences tulkošanas uzņēmumu darbiniekiem, tulkotājiem un tulkiem;
 • veidot darba grupas, lai uzlabotu tulkošanas nozares kvalitāti Latvijā, pārstāvēt Asociācijas biedru, tulku un tulkotāju intereses Eiropā un ārpus tās, sadarbojoties, piemēram, ar Eiropas Tulkošanas biroju asociāciju apvienību (EUATC);
 • sadarboties ar Latvijas augstskolām;
 • veicināt tulkošanas pakalpojumu klientu zināšanas par tulkošanas nozari.

LTBA-logo-header.jpg