Kvalitāte un ētikas kodekss

Kvalitāte un ētika

Ētika

Ikvienam, kurš iesaistīts tulkošanas darbā, ir jāievēro konfidencialitāte un ētikas standarti, ievērojot neitralitāti pret veicamo darbu, bez dzimuma, reliģiskās piederības vai politiskās pārliecības diskriminēšanas. Pirms tulkošanas darba uzsākšanas katram tulkotājam ir jānovērtē savas iespējas un zināšanas, lai tulkojums atbilstu oriģinālajam tekstam un atspoguļotu oriģinālā teksta būtību un vēstījumu.

Kvalitāte

2006. gada 1. augustā stājās spēkā Eiropas tulkošanas pakalpojumu standarts jeb EN 15038. Standarta mērķis ir apvienot tulkošanas nozarē izmantoto terminoloģiju, definēt pamatnosacījumus valodas pakalpojumu sniedzējiem (saistībā ar cilvēkresursiem, tehniskajiem resursiem, kvalitātes un projektu vadību) un izveidot klientu un pakalpojumu sniedzēju sadarbības nosacījumus, lai regulētu to tiesības un pienākumus.

Tulkošanas nozares uzņēmumu ikdienas darbības un procesi bieži vien tiek organizēti saskaņā ar kvalitātes vadības sistēmas standartu ISO 9001:2008, kas ir nepieciešams ražošanas un organizatorisko procesu plānošanai un izpildei tulkošanas projektu īstenošanai un nepārtrauktai kvalitātes uzlabošanai.

Mūsdienās tulkošanas biroji visā pasaulē ar vien biežāk izvēlas ieviest informācijas drošības vadības sistēmu ISO/IEC 27001:2005 – tas ir standarts, kas nosaka informācijas drošības vadības sistēmas standartu, lai pasargātu uzņēmumu no vispārējiem uzņēmējdarbības riskiem attiecībā uz informāciju un tās aizsardzību.

cropped-LTBA.jpg