Latvijas Tulkošanas biroju asociācija

Latvijas Tulkošanas biroju asociācija ir dibināta 2006. gadā. Tā ir plašākā profesionālā organizācija Latvijā, kas apvieno tulkošanas nozares uzņēmumus, kuri piedāvā tulkošanas pakalpojumus, nodrošinot tulkojumus dažādās jomās. Asociācijas biedri nodrošina augstākās kvalitātes tulkojumus vairāk nekā simts pasaules valodās. Nav neiespējamu tulkojumu un valodu kombināciju – par to var pārliecināties ikviens, kurš sadarbojas vai vēlas sadarboties ar LTBA biedriem. Latvijas Tulkošanas biroju asociācija pārstāv biedru intereses sabiedrībā, sadarbojoties ar valsts pārvaldes iestādēm, kā arī nevalstiskajām organizācijām, rūpējoties par tulkošanas nozares kvalitātes uzlabošanu un veicinot profesijas atpazīstamību.

Struktūra

LTBA organizatorisko un administratīvo vadību veic Asociācijas valde, savukārt par attīstības projektiem un nozares problēmjautājumiem ir atbildīgas darba grupas, kurās darbojas biedru pārstāvji. Būsim ļoti pateicīgi par Jūsu ierosinājumiem šo darba grupu aktivitātēm. Sūtiet tos uz: ltba@ltba.lv.

Kontaktinformācija

Latvijas Tulkošanas biroju asociācija
Aiga Veckalne
Valdes locekle
ltba@ltba.lv